De patatbakker

Dit ferske moat noch ynsongen wurde. Wolle jo meidwaan en dit ferskje ynsjonge? Klik dan hjir.
De tekst en muzyk is makke troch Hindrik van der Meer.

Leave a Comment

Makke troch Semko